Varnostni list produkta oz. SDS

Varnostni list produkta oz. SDS

Kaj je varnostni list in zakaj ga potrebujemo?

Preden se na trg lansira nov kozmetični izdelek, je potrebno opraviti varnostno oceno. V tem procesu za to pristojen kemik preveri njegovo kemično formulacijo in potrdi, da je izdelek varen, združljiv z vsemi zakonskimi predpisi in pripravljen za trženje.

Po oceni varnosti (običajno) isti kemik izdela varnostni list za ta izdelek. Namen varnostnega lista je zagotoviti informacije o morebitnih nevarnostih izdelka in nasvete o varnostnih ukrepih v standardizirani obliki. Ko prejmete varnostni list, pojdite skozi njega, da boste bolje razumeli izdelek. Če ne želite iti skozi celotno dokumentacijo, si oglejte prve tri razdelke. Mnoga podjetja uporabljajo različne marketinške strategije za promocijo svojih izdelkov, ki dejansko niso nič drugega kot le marketinške strategije. Razumevanje, kako brati varnostni list, vam bo pomagalo vedeti, kaj je res in kaj ne.

Na primer: ker je naš Superbonder postal najbolj priljubljen izdelek v industriji trepalnic, je sedaj na široko kopiran. Na žalost kopije nimajo nič skupnega z našim originalnim izdelkom, razen ukradenega imena in opisa izdelka. Če veste, kako brati SDS, lahko zlahka najdete "ponaredke"!

Naš originalni Superbonder vsebuje manj kot 0,01% alkohola, saj je konzervans samo za eno od njegovih sestavin, zato:

 1. V oddelku 2 (Identifikacija nevarnosti) se glasi:
 2. 2.1 Razvrstitev glede na:
 3. Stavek o nevarnosti/razred nevarnosti in – Kategorija: Brez
 4. Izdelek ni predmet označevanja.
 5. 2.2 Elementi etikete: Jih ni.

To pomeni, da je kategorija 0 draženja kože, sprejemljiva za uporabo v predelu oči.

V oddelku 3 (Sestava/informacije o sestavinah) se glasi:

 1. Snovi: se ne uporabljajo.
 2. 3.2 Zmesi:
 3. Nevarne sestavine: Izdelek ne vsebuje snovi, razvrščenih kot nevarne za zdravje v koncentracijah, ki bi jih bilo treba upoštevati v skladu z direktivo ES.

Ker večina ponarejenih "Superbonderjev" uporablja mešanico vode in alkohola + "malo tega" in da, če pogledate varnostni list ponarejenih "Superbonderjev", boste našli alkohol v 3. in 2. poglavju, lahko vidite, da draži kožo in oči!!

Mimogrede, ta mešanica vode + alkohola je skoraj enaka formuli kot običajni temeljni premazi oz.primerji, tako da lahko prihranite denar in uporabite navaden temeljni premaz namesto ponarejenega "Superbonderja", saj ima enak učinek na lepilo za trepalnice - se hitreje suši, vendar postane bolj porozno, lepilo oddaja več hlapov (Superbonder ima nasproten učinek - popolnoma zapre lepilo, da zmanjša hlape lepila). Te informacije so na voljo za prepoznavanje v razdelku 16 (Druge informacije), kjer je treba zabeležiti vse spremembe varnostnega lista SDS- Superbonder sem lansirala leta 2018, tako da, če imate varnostni list z izvirnim datumom, recimo, 2005 in preurejen v recimo 2019 (mislim, da sem takrat videla prve kopije), ste lahko prepričani, da imate v rokah običajen premaz oz. primer na osnovi alkohola.

Kateri so različni razdelki o SDS in kaj pomenijo?
Varnostni list vsebuje 16 oddelkov:

 1. Identifikacija – opredelite kemikalije v varnostnem listu in priporočeno uporabo, skupaj s kontaktnimi podatki dobavitelja
 2. Identifikacija nevarnosti – opredelite nevarnosti kemikalije in z njimi povezane potrebne opozorilne informacije, kar pomeni vse opozorilne simbole, ki jih je treba namestiti na steklenico.
 3. Sestava/informacije o sestavinah – Navedite sestavino(-e), ki jo izdelek vsebuje, vključno z nečistočami in stabilizatorji
 4. Ukrepi prve pomoči – opišite začetno oskrbo, ki jo morajo neusposobljeni osebe zagotoviti posamezniku, izpostavljenemu kemikaliji. To je razdelek, ki ga lahko najdete, če se kaj zgodi ali imajo vaše stranke reakcijo!
 5. Ukrepi za gašenje požarov – zagotovite priporočila za gašenje požara, ki ga povzroča kemikalija
 6. Ukrepi za nenamerne izpuste – zagotovite priporočila o odzivih na razlitja, puščanja ali izpuste, vključno s praksami zadrževanja in čiščenja, da preprečite ali zmanjšate izpostavljenost ljudi, krajev in okolja.
 7. Ravnanje in skladiščenje – vodite prakse varnega ravnanja in varne pogoje shranjevanja
 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita – navedite mejne vrednosti izpostavljenosti, inženirske kontrole in posamezne zaščitne ukrepe, ki jih morate uporabiti za zmanjšanje ranljivosti.
 9. Fizikalne in kemijske lastnosti – opredelitev fizikalnih in kemijskih lastnosti, povezanih s snovjo ali zmesjo
 10. Stabilnost in reaktivnost – opišite nevarnosti kemijske in kemijske stabilnosti za reaktivnost.
 11. Toksikološke informacije – navedite informacije o toksikoloških učinkih in učinkih na zdravje ali navedite, ali podatki niso na voljo
 12. Ekološke informacije – navedite informacije za oceno vpliva kemikalije na okolje, če naj bi se sproščala v okolje.
 13. Zahteve glede odstranjevanja – smernice za ustrezne postopke odstranjevanja, recikliranje ali predelavo kemikalije v posodo ter prakse varnega ravnanja.
 14. Informacije o prevozu – zagotavljanje smernic o razvrstitvi za pošiljanje in prevoz nevarnih kemikalij po cesti, zraku, železnici ali morju
 15. Zakonsko predpisane informacije – opredelite varnostne, zdravstvene in okoljske predpise, specifične za izdelek, ki ni naveden drugje v varnostnem listu
 16. Druge informacije – navedite, kdaj je bil varnostni list pripravljen in kdaj je bila opravljena zadnja revizija.

 

Za več informacij obiščite: https://www.mpofcinci.com/blog/what-is-a-safety-data-sheet/

Povzeto oz. avtorica zgornjega besedila je Ruthie Belle. 

Nazaj na spletni dnevnik